ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAMOWEGO

W GRUPIE 5 LATKÓW

„KOTKI”

ROK SZK. 2014/2015

WYCHOWAWCA:

BOGUSŁAWA MURAŃSKA

Wrzesień

1. Wspomnienia z wakacji – Ja i moi nowi koledzy.

2. Uliczne sygnały – bezpieczny spacer.

3. Owoce – jesień w sadzie.

4. Nasz patron Julian Tuwim.

5. Warzywa – jesienny kosz z warzywami..

 

Dziecko kończące przedszkole:

· rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy,

· zna nazwę miejscowości, w której mieszka,

· zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta;

· wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić

· orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach,

· rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów

· umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje,

· obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

· przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

· w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

· zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

· mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

· uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

· w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

· umie poprawnie umyć się i wytrzeć,

· właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

· samodzielnie korzysta z toalety;

· samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

· utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,

· stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć,

· śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

· umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych

· dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

· jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

· uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej,

· dzieli wyrazy na sylaby,

· słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami

· próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie,

· przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach)

· wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy,

· poznaje środowiska przyrodnicze – jesień w sadzie i ogrodzie

 

 

Październik

1. Gry i zabawy na świeżym powietrzu – malowane liście.

2. Z Panią jest wesoło.

3. Nasi skrzydlaci przyjaciele – odloty ptaków.

4. Jesienna pogoda.

 

 

Dziecko kończące przedszkole:

· potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku;

· rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,

· zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

· mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

· uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

· w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

· umie poprawnie umyć się i wytrzeć;

· właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

· samodzielnie korzysta z toalety;

· samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

· utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

· jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

· śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

· dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

· uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej,

· umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych,

· dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

· słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami,

· potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

· dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

· próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

· ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi,

· wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

· stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

· wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;

· interesuje się czytaniem i pisaniem;

Listopad

1. Mieszkamy w Polsce – nasza stolica Warszawa.

2. Dbamy o nasze zdrowie.

3. Życie leśnych zwierząt.

4. Urządzenia elektryczne w naszym domu.

 

 

Dziecko kończące przedszkole:

· wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

· nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

· przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki,

· wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz),

· interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich,

· używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania

· zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

· mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

· uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

· w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

· umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

· właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

· samodzielnie korzysta z toalety;

· samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

· utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

· śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

· dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

· jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

· uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej,

· umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych,

· dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

· słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami,

· potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

· dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

· liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego,

· stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

· wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;

· interesuje się czytaniem i pisaniem;

· interesuje się środowiskiem leśnym i jego mieszkańcami.

Grudzień

1. Skarby ziemi – węgiel oraz Mikołaj.

2. Zimą zimny mróz….

3. Poznajemy tradycje Świąt Bożego Narodzenia.

 

Dziecko kończące przedszkole:

· przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

· rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;

· zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

· mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

· uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

· w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

· umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

· właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

· samodzielnie korzysta z toalety;

· samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

· utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

· śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

· dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

· układa krótkie zdania,

· jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

· uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej,

· umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych,

· słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami,

· potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

· dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

· wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą,

· liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego,

· wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

· stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

· wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;

· interesuje się czytaniem i pisaniem;

Styczeń

1. Ludzie i zwierzęta z Dalekiej Północy.

2. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę.

3. Dzień Babci i Dziadka.

4. Bezpiecznie bawimy się na śniegu.

Dziecko kończące przedszkole:

· wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

· wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. przedstawieniu,

· odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską)

· wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

· wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

· wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. w lesie;

· wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)

· potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku;

· zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

· mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

· uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

· w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

· umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

· właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

· samodzielnie korzysta z toalety;

· samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

· utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

· wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

· jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

· uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej

· śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu,

· umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych

· dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

· układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy,

· słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami,

· potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

· dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

· wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

· stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

· wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;

· interesuje się czytaniem i pisaniem;

· bezpiecznie bawi się na śniegu.

 

 

Luty

1. Ferie zimowe – z zimą za pan brat

2. Sporty zimowe.

3. Mój kalendarz – dzień i noc.

 

Dziecko kończące przedszkole:

· zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

· mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

· uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

· w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach

· orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

· umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

· właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

· samodzielnie korzysta z toalety;

· samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

· utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

· jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

· uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej

· śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

· dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

· umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych,

· układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

· słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami,

· potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

· dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

· wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

· potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

· stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć,

· zna nazwy kilku sportów zimowych.

Marzec

1. Bez wody nie ma życia.

2. Marcowe psoty – przedwiośnie.

3. Witaminowy kącik w Sali – siejemy i sadzimy.

4. Powitanie wiosny.

5. Czystość to zdrowie.

 

 

Dziecko kończące przedszkole:

· rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,

· tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;

· w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej

· zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

· mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

· uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

· w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach,

· umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

· właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

· samodzielnie korzysta z toalety;

· samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

· utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

· jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

· uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej,

· śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

· dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

· umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych,

· układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

· słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami,

· potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

· dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

· wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

· wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

· potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

· stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

· wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;

· interesuje się czytaniem i pisaniem;

Kwiecień

1. Witajcie przyjaciele – kropki biedronki.

2. Jesteśmy strażnikami przyrody.

3. Święto Ziemi – ładnie wszędzie bo czysto wszędzie.

4. Zwyczaje wielkanocne

 

Dziecko kończące przedszkole:

· dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

· dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

· zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

· wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości)

· zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku

· zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

· mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

· uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

· w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

· umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

· właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

· samodzielnie korzysta z toalety;

· samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

· utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

· jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

· uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej,

· śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

· dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc,

· układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

· umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych,

· słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami,

· potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

· dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

· wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych,

· potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

· stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

· wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;

· interesuje się czytaniem i pisaniem;

Maj

1. Dzielni strażacy

2. Wiosenna łąka – owady

3. Zwierzęta żyjące w ZOO.

4. Moja mama.

 

 

Dziecko kończące przedszkole:

· zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. strażaka;

· wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić

· wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

· wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące,

· wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);

· potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im,

· wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. przedstawieniu,

· odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską)

· zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

· mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

· uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

· w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

· umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

· właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

· samodzielnie korzysta z toalety;

· samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

· utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

· jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

· uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej,

· śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

· dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

· umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych,

· układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

· słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami,

· potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

· dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

· wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

· potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

· stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

· wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;

· interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;

 

 

Czerwiec

1. Dzieci różnych ras świata – Dzień Dziecka.

2. Mój tata.

3. Niech żyją wakacje – co wy na to mamy lato.

4. Żegnamy przedszkole.

Dziecko kończące przedszkole:

· wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

· wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

· wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na festynie, przedstawieniu,

· odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską)

· umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

· właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

· samodzielnie korzysta z toalety;

· samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

· utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

· jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

· uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej,

· śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

· dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

· umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych,

· słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami,

· potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

· dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

· wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

· potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

· stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

· wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;

  • interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;