Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe

Teatralne                                                   Dorota Cader
Komputerowe                                          Dorota Noworyta
Plastyczne                                                 Katarzyna Zieja
Regionalne                                               Mirella Sładczyk
Zespół wokalno - taneczny "Skrzaty"    Bogusława Murańska
Terapia pedagogiczna                           Joanna Kowalczyk
Terapia Logopedyczna                          Bożena Czerwińska