....I znów jesteśmy w domu. W dniu 05.06. 2012 zakończyliśmy cykl 60 spotkań w ramach projektu " Mali badacze - rozbudzanie u dzieci pasji poznawania zjawisk przyrodniczych, zaciekawienia światem i zafascynowania czytelnictwem."

W trakcie naszych zajęć wędrowaliśmy po wybranych kontynentach poz
nając miejscową ludność, jej obyczaje i kulturę oraz faunę i florę tamtych zakątków świata.

.


Cała nasza przygoda rozpoczęła się awarią samolotu, który niespodziewa
nie wylądował na bezludnej wyspie.

Podczas zajęć wykonywaliśmy także dużo eksperymentów wyjaśniających różne zjawiska chemiczne,
z którymi stykamy się na codzień.Zajęcia były bardzo ciekawe, dzieci z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem uczestniczyły w nich.
Dużą ich zaletą była nauka czytania poprzez zabawę.