PODZIĘKOWANIA

Dyrektor i wszyscy pracownicy Gminnego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Woli serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom festynu za liczny udział i miłą atmosferę.

Szczególne podziękowania za miłą współpracę składamy rodzicom z grupy:                                                                                                                 

Tralalinki    
                                                                                                                                                                                                                                                Pani Patrycji Jarosz, Pani Patrycji Larysz, Pani Joannie Przewoźnik

Słowiki                                                                                                                                                                                                                                                                          Pani Agnieszce Sikora- Jarczok, Pani Anecie Furmańczyk, Pani Annie Chrząścik

Słoniki                                                                                                                                                                                                                                                        Pani Beacie Kycior, Pani Ilonie Frąsiak, Państwu Katarzynie i Łukaszowi Madejskim,  Pani Stelli Zięba, Pani Anecie Skrobucha      

Kotki                                                                                                                                                                           
Pani Ewie Stencel, Pani Dorocie Mnich, Pani Henryce Kowalczyk.