TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

W roku szkolnym 2010/2011 w naszym przedszkolu dzieci wykazujące zaburzenia rozwoju zostały objęte terapią pedagogiczną. Zajęcia te prowadzone są dwa razy w tygodniu w wymiarze 1 godziny ( 2 godziny tygodniowo).

Program postępowania terapeutycznego obejmuje II etapy,

 

Etap I to:

- nawiązanie bliskiego emocjonalnego kontaktu z dzieckiem, opartego na wzajemnym zaufaniu i bezwarunkowej akceptacji,

- podjęcie współpracy z rodzicami i wychowawcą w celu zapewnienia ciągłości oddziaływań terapeutycznych,

- stosowanie pochwał za minimalne nawet osiągnięcia w celu pozytywnego motywowania do podejmowania aktywności,

- prowadzenie zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych, odprężających w celu eliminowania napięcia mięśniowego ( technika relaksacji wg Jacobsona, Wintreberta, trening autogenny A.Polender)

 

Etap II to prowadzenie ćwiczeń zaburzonych sfer:

- Ćwiczenia percepcji wzrokowej

( przykładowe ćwiczenia

· porównywanie wyglądu przedmiotów i obrazków, wyodrębnianie ich istotnych cech, dostrzeganie różnic i podobieństw,

· wyszukiwanie takich samych przedmiotów,

· dopasowywanie części obrazków do całości,

· zabawy w „Co się zmieniło?”,

· przekalkowywanie i odwzorowywanie wzorów i obrazków.

Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową.

(przykładowe ćwiczenia)

· rozpoznawanie odgłosów z otoczenia,

· rozpoznawanie barw różnych instrumentów,

· liczenie usłyszanych dźwięków,

· różnicowanie słów brzmiących podobnie

· kończenie zaczętego przez terapeutę wyrazu,

· tworzenie rymów do podanych wyrazów,

Ćwiczenia usprawniające sprawność manualną i graficzną

Ćwiczenia manualne

(przykładowe ćwiczenia)

*nawlekanie koralików i guzików na sznurek,

*zbieranie drobnych elementów palcem i pęsetą,

· lepienie z plasteliny, masy solnej,

· wydzieranie i wycinanie z papieru,

· zabawy „Wyszywanki bez igły”

· wiązanie węzłów i kokardek.

Ćwiczenia grafomotoryczne.

( przykładowe ćwiczenia)

· kreślenie swobodnych, płynnych ruchów w powietrzu,

· malowanie grubym pędzlem na dużej płaszczyźnie,

· wodzenie palcem po narysowanym wzorze,

· prowadzenie linii w labiryntach.

Praca z tymi dziećmi daje satysfakcjonujące efekty. Nawiązano bardzo dobre kontakty z wychowankami. Dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach, wykonują polecenia terapeuty oraz wykazują duże postępy w zaburzonych sferach